De promotor van deze maandelijkse Instagram wedstrijd is DOT TRAVEL HQ PTY LTD, moederbedrijf van Dutchies Travel, geregistreerd op het adres 12/52 Clyde St, St Kilda VIC 3182, Australia.

Deze wedstrijd is alleen toegankelijk voor kandidaten van 18 jaar en ouder, werknemers en hun directe familie en vrienden uitgezonderd.

Deelname aan de wedstrijd is gratis, een boeking bij Dutchies Travel is hierbij niet noodzakelijk of van invloed op het verloop van de wedstrijd.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat de kandidaat automatisch akkoord bij de algemene voorwaarden vermeld op deze pagina.

 

1. Tijdsduur van de wedstrijd

De wedstrijd verloopt iedere maand van de 1e dag van de maand 00:00  AEST t/m de laatste dag van de maand 23:59 AEST. Inzendingen na de betreffende maand, zullen worden meegenomen in de maand erop.


2. Deelname

De Instagram wedstrijd vindt plaats op het Instagramprofiel van Dutchies Travel [https://www.instagram.com/dutchiestravel/].

Om deel te nemen dient een kandidaat een foto op zijn/haar eigen profiel te plaatsen, welke dient te voldoen aan de volgende eisen:

De foto moet voorzien zijn van de tag: @dutchiestravel en hashtag: #dutching.
Op de foto is het gezicht van de kandidaat niet (volledig) zichtbaar.
Beide handen dienen op het achterhoofd te zijn geplaatst.
De kandidaat heeft het volledige recht om de foto voor de Instagram wedstrijd van Dutchies Travel te gebruiken.
Kandidaten mogen zo vaak deelnemen als zij zelf willen. Er is geen limiet aan het aantal inzendingen. 

 

3. Prijs

De winnaar ontvangt een reisvoucher t.w.v. $AUD100, te besteden bij Dutchies Travel.

 

4. Algemene voorwaarden voor de prijs

De prijs kan niet worden omgezet in geld of andere alternatieven.

De prijs dient uiterlijk 12 maanden na uitreiking worden verzilverd, op voorwaarde dat Dutchies Travel nog steeds een opererend bedrijf is.

De prijs kan enkel worden ingediend wanneer de kandidaat een boeking maakt bij Dutchies Travel van tenminste $AUD 500.

 

5. Kiezen van de winnaar

De winnaar zal elke eerste week van de opvolgende maand worden bepaald door het marketing team van Dutchies Travel, onderdeel van DOT TRAVEL HQ PTY LTD, geregistreerd op het adres 12/52 Clyde St, St Kilda VIC 3182, Australia.

De winnaar zal in de eerste week van de opvolgende maand worden bericht via een persoonlijk bericht op Instagram. Daarnaast zal de winnaar publiekelijk worden bekend gemaakt via de Instagram stories en de Facebook pagina van Dutchies Travel.

 

6. Niet opgeëiste prijzen

In het geval dat een kandidaat niet bereikbaar is via Instagram, geen reactie geeft of de prijs niet of te laat verzilverd: komt de prijs van die maand te vervallen. Er zal geen alternatieve winnaar worden geselecteerd.

De winnaar behoudt het recht om de prijs op naam van vrienden of familie te zetten, mits deze 18 jaar of ouder zijn en niet verbonden zijn op zakelijk gebied met DOT TRAVEL HQ PTY LTD.

Het is niet toegestaan om de prijs tegen enige vorm van vergoeding (geld, materiaal of diensten) af te staan aan een derde partij. DOT TRAVEL HQ PTY LTD behoudt het volledige recht om te bepalen of een prijs aan een derde partij, vriend of familielid mag worden geschonken.

 

7. Annuleren of wijzigingen van de Instagram wedstrijd

De promotor behoudt het recht om de Instagram wedstrijd te stoppen, annuleren of wijzigen zonder enige vorm van aankondiging in het geval van een catastrofe, oorlog, militaire ingreep of politieke onrust, natuurramp of iedere andere gebeurtenis waar de promotor geen invloed op heeft.

In ieder ander geval, buiten de hierboven genoemde gevallen in sectie 7, zullen deelnemers aan de wedstrijd zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd bij het stoppen, annuleren of wijzigen van de wedstrijd door middel van een post en/of story op Instagram of een post op de Facebook pagina van Dutchies Travel. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich via deze kanalen op de hoogte te houden van het verloop van de wedstrijd.

 

8. Fotorechten en naamgebruik van de kandidaten

De kandidaat gaat er bij het posten van een foto op instagram met #dutching en/of de tag @dutchiestravel mee akkoord dat zijn/haar naam en foto zal worden gebruikt ter promotie van  DOT TRAVEL HQ PTY LTD en geeft  DOT TRAVEL HQ PTY LTD het volledige gebruiksrecht over de foto.

Persoonsgegevens van de kandidaten worden beschermd volgens de huidige Australische wetgeving omtrent data en persoonsgegevens en zullen niet met derde partijen worden gedeeld zonder toestemming van de kandidaat.

 

9. Aansprakelijkheid

De promotor is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, diefstal, schade of letsel als gevolg van deelname aan deze Instagram wedstrijd, het verzilveren van de prijs of deelname aan geboekte activiteiten bij DOT TRAVEL HQ PTY LTD, anders dan de aansprakelijkheid welke wettelijk niet kunnen worden uitgesloten.

De promotor is niet aansprakelijk voor het verstrekken van foutieve informatie van derde partijen met betrekking tot de wedstrijd, deelname, prijzen of het boeken van activiteiten, ook niet wanneer deze derde partijen op welke wijze dan ook verbonden zijn aan de wedstrijd.

De kandidaat draagt volledige verantwoordelijkheid of hij/zij het volledige recht heeft om de foto voor de Instagram wedstrijd van Dutchies Travel te gebruiken. DOT TRAVEL HQ PTY LTD is hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor.

 

10. Overige algemene voorwaarden

Deze promotie is op geen enkele wijze gesponsord, verplicht, bemoedigd of beïnvloed door Instagram of partners van Instagram noch de developers van Instagram.  

Bij deelname aan deze promotie stel je Instagram vrij van enige vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de wedstrijd, deelname, prijzen of het boeken van activiteiten, in zoverre de Australische wetgeving dit toelaat.

 

11. Vragen

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Instagram wedstrijd kunnen worden ingediend bij DOT TRAVEL HQ PTY LTD, moederbedrijf van Dutchies Travel, geregistreerd op het adres 12/52 Clyde St, St Kilda VIC 3182, Australia via e-mail: trips@dutchies.travel